Hot Novelette Novel

1
Xueyao|298
2
SSHIPP|8747
3
Simple and elegant|5631
4
Xiaojiang who works hard and inspires|9510
5
Smile Wei|7289
6
Bai Qianru|6772
7
Sheep Lin ah Lin|8422
8
Fenshui Sixian|4865
10
Pie|174